Manipulace s odpady

Otázku manipulace s odpady řešíme v rámci porážkového provozu v komplexním měřítku až po jejich soustředění ve vyhrazeném prostoru a uložení do transportních kontejnerů.

Manipulace může být prováděna ručně v přepravkách a vozících nebo automaticky na dopravnících. Na dopravu odpadů a jiných materiálů dodáváme také systémy podtlakové dopravy, včetně bohatého příslušenství jako násypky, zásobníky, rušiče vakua, vakuové pumpy a další. Dále separátory na oddělení vody a nečistot pro snížení spotřeby vody.