Porážková linka – okruh strojního opracování

Základním prvkem linky je podvěsný prostorový dopravník se závěsy na drůbež. V ose tohoto dopravníku jsou pak postupně uspořádána jednotlivá pracoviště buď vybavená stroji nebo také s ruční obsluhou. Jednotlivé operace za sebou následují v tomto pořadí: omráčení, podřezání, vykrvení, napaření, škubání peří, dočištění po škubání a vnější mytí drůbeže. Práce na lince je zakončena odřezáním běháků.

Jednotlivá pracoviště jsou vybavena stroji podle požadovaného výkonu linky. Běžná je realizace linek s regulací rychlosti linky umožňující plynulou změnu výkonu v předem určeném rozsahu.