TRANSMATIC - dopravní systémy

Jednotlivé typy dopravníků a jejich provedení jsou určeny především k technologické a mezioperační přepravě v oblasti průmyslové výroby a potravinářském průmyslu. Dopravované materiály se pohybují od kusů o hmotnosti několik gramů až po několik tun.