Automatické rozdělování slouží k seřazení přijíždějícího sortimentu do tří souběžných řad a  k seřazení přijíždějícího dalšího sortimentu do čtyř souběžných řad.

Při posunutí dopravovaného materiálu do polohy pro přesunutí dojde k jeho zastavení hradítkem, které je součástí otočného přesouvacího vedení.  Následně dojde k přesunutí otočného přesouvacího vedení do další polohy, po přesunutí dojde k uvolnění hradítka. Po projetí jednoho kusu dopravovaného materiálu dojde opět k zastavení dalšího kusu hradítkem a přesunutí otočného přesouvacího vedení do další polohy.

Funkce stroje je plně automatická.